Ubezpieczenia rolne

Skontaktuj się z Nami:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | Zadzwoń: 514 812 2881. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie to daje możliwość uzyskania odszkodowania, za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych. Niespełnienie obowiązku ubezpieczenia w przypadku szkody może spowodować znaczne straty finansowe związane z naprawieniem szkody, czasami utratę całego Twojego dorobku. Ponadto, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, będziesz obowiązany wnieść opłatę na rzecz gminy.

Kto ma obowiązek ubezpieczenia?
Jeżeli jesteś Rolnikiem, to masz obowiązek ubezpieczyć budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.

Jaki jest zakres ochrony?
Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w budynkach rolniczych wskutek zdarzeń losowych w postaci:
 • ognia
 • huraganu
 • powodzi
 • podtopienia
 • deszczu nawalnego
 • gradu
 • opadów śniegu
 • uderzenia pioruna
 • eksplozji
 • obsunięcia się ziemi
 • tąpnięcia
 • lawiny
 • upadku statku powietrznego


Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest każdy budynek o powierzchni powyżej 20 m2 (określony w Prawie Budowlanym), będący własnością Ubezpieczonego i wchodzący w skład gospodarstwa rolnego. Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem. Ubezpieczeniem w gospodarstwach rolnych nie są objęte: budynki, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia budynki, przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów namioty i tunele foliowe


2. Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. OC Rolnika  daje możliwość uzyskania odszkodowania przez osoby trzecie, za szkody na tych osobach lub ich mieniu, związanie z posiadaniem gospodarstwa rolnego przez Ubezpieczonego.

Niespełnienie obowiązku ubezpieczenia w przypadku szkody może spowodować znaczne straty finansowe związane z naprawieniem szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Ponadto, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, będziesz obowiązany wnieść opłatę na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kto ma obowiązek ubezpieczenia?
Jeżeli jesteś rolnikiem i posiadasz gospodarstwo rolne, to masz obowiązek ubezpieczyć Twoją odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania tego gospodarstwa.

Kogo obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?
Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna Rolnika oraz każdej osoby pracującej w gospodarstwie rolnym, która wyrządziła szkodę związaną z posiadanym przez Rolnika gospodarstwem rolnym.  

Kiedy przysługuje odszkodowanie?
Odszkodowanie przysługuje, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za szkodę wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem:
 • śmierci
 • uszkodzenia ciała
 • rozstroju zdrowia bądź utraty
 • zniszczenia lub uszkodzenia mienia
Odszkodowanie przysługuje także w przypadku, gdy szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa.

Suma gwarancyjna
Suma gwarancyjna z ubezpieczenia OC rolników określona jest w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, w przypadku szkód: na osobie wynosi 5 000 000 euro w mieniu wynosi 1 000 000 euro

Skorzystaj z usług naszego biura i dołącz do zadowolonych klientów.

ul. T. Kościuszki 26
09-300 Żuromin

514 812 288
23 657 00 96
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia
pn-pt: 8:oo – 16:oo
sob: 9:oo – 13:oo