Ubezpieczenia na życie


Indywidualne:
Aby zapewnić bliskim bezpieczeństwo finansowe, zabezpieczyć spłatę kredytu, zadbać o start dzieci w dorosłość, zgromadzić kapitał na przyszłość i zapewnić sobie zabezpieczenie finansowe w razie wypadku lub choroby  - wybierz odpowiednie ubezpieczenie na życie.   

Grupowe:
Ubezpieczenia skierowane do pracowników firm o różnej strukturze i wielkości, działających we wszystkich segmentach rynku (produkcja, handel, usługi). Ubezpieczenia przewiduja ochronę życia i zdrowia pracowników oraz członków ich rodzin.